[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประชาสัมพันธ์ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่มนักเรียน) และประกันสุขภาพ ( นักเรียนประจำ) ประจำปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2566
เอกสารแนบรายการหนังสือ ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดพิธีมุทิตาจิต มิตรสัมพันธ์ "The Power of Love" เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 79
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (แผนก MLP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ ม.4-5 อาคารยอหน์แมรี่
ประกาศ​นักเรียน​ที่มีความสามารถ​ทางด้านกีฬา​ ที่ได้รับ​รางวัล ชนะเลิศ​ ตั้งแต่​ระดับภาคขึ้นไป ในปีการศึกษา​ 2564​ ระหว่างวันที่​ 1 พฤษภาคม​ 2564 ถึง​ 30​ เมษายน​ 2565
กำหนดการสอบ Mock Test ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
กำหนดการของนักเรียนชั้นม.6 และประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบวัดผลกลางภาคที่ 2/2564 (Online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (Online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อาคารเซนต์แมรี่)
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (Online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อาคารยอห์นแมรี่)
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์
ประกาศรายชื่่อชั้นเตรียมอนุบาล ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนเงินคืนค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ACS SUMMER COURSE 2021
ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสมัครขอดำเนินการจำหน่ายอาหารร้านค้าภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญตัวแทนบริษัท / ร้านค้า เข้าร่วมเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท "ทุนโดนาเซียง" ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเชิญ บริษัท เข้าร่วมเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบ VRV, VRF
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ),(ครูต่างชาติ) และประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งการจัดกิจกรรม Open House 2020
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2020
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารบริเวณภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ประชาสัมพันธ์เปิดรับนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาล
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษนอกเวลา คาบ 9 และ กลุ่มย่อยนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2/2562
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2562
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

    1 2 3 4  >   >|