Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    การอบรมคณะกรรมการระบบสารสนเทศ SWIS วันที่ 8 ตุลาคม 2554 -     1 พ.ย. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2    สัมมนาครู ปีการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 2555 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 22     22 พ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3    การประกวดสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระ -     4 ก.ย. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4    การประกวดสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระ 3     4 ก.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5    คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดามานิต สกนธวัฒน์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 18     10 พ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6    คล้ายวันเกิดภราดามานิต สกนธวัฒน์ ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 40     10 พ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 65     26 พ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8    พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 121     26 พ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    คุณครูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ -     28 พ.ย. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    ปฐมนิเทศประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2555 -     7 ธ.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    ปฐมนิเทศประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2555 17     7 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    ท่านผู้อำนวยการประเมินผลงานนักเรียน 55     13 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 58     17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 66     17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 109     17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 112     17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17    พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 113     17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18    พิธีต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ Bro.Paul Raj 114     17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    กิจกรรมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสของนักเรียน วันที่ 21 ธันวาคม 2555 20     3 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู วันที่ 21 ธันวาคม 2555 69     4 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21     นักเรียนได้รับโล่เกียรติคุณเด็กดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติ 2     5 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน 1     7 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงาน 35     19 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม 1     24 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม -     24 ม.ค. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม 21     24 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม 20     24 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    งานวันราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2556 43     25 ม.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    นศท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม -     25 ม.ค. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตใหม่ -     , 5 ก.พ. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)