ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน (วันนี้)
School public relations committee meeting 1/2023 (วันนี้)
SEP teachers in primary level have the activities (วันนี้)
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสพรทิพย์ ภูจอมจิตร (27 พ.ค. 2566)
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1/2566 (27 พ.ค. 2566)
Cambridge B1 Preliminary (PET) Training (โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูปีการศึกษา 2566) (27 พ.ค. 2566)
คัดเลือกนักกีฬา​ทีมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (27 พ.ค. 2566)
Welcome Back to Scool with SEP (27 พ.ค. 2566)
การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (26 พ.ค. 2566)
การประชุมนักเรียนคาทอลิก (27 พ.ค. 2566)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 (26 พ.ค. 2566)
MLP - Bullring (Team building and Leadership) G.5 (26 พ.ค. 2566)
Foreign Staff Orientation Meeting for Academic Year 2023 (25 พ.ค. 2566)
การประชุมคณะอนุกรรมการครูคาทอลิก วาระที่ 1/2566 (25 พ.ค. 2566)
ถัดไป