โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบนมกล่อง UHT ให้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (17 ก.ย. 2564)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามอบนมกล่อง UHT ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา (17 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน พ.ศ.2565-2570 (21 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการสู่ฐานข้อมูลระบบ SWIS (17 ก.ย. 2564)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบเงินสนับสนุนการติดตั้งลิฟต์ อาคารวัชรสมโภช (15 ก.ย. 2564)
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชามอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้ครู (กรณีพิเศษ) บุคลากร เจ้าหน้าที่และครูเกษียณ (15 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 (15 ก.ย. 2564)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ - เนตรนารี (13 ก.ย. 2564)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ "พืชสีสวย" ของระดับปฐมวัย (3 ก.ย. 2564)
MLP – Wai Khru Day (3 ก.ย. 2564)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  และสมาคมศิษย์เก่าฯขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี (7 ก.ย. 2564)
บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบทุกคน (31 ส.ค. 2564)
The Special English Program E-learning platforms. (30 ส.ค. 2564)
The SEP Students working from home. (30 ส.ค. 2564)
ถัดไป