สารจากผู้อำนวยการ

(ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา)