Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564
10-24 6.1 งานบริหารนักกีฬา ช่วยเหลือและให้ความอนุเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ด้อยโอกาส และมีความสามารถด้านกีฬา ส่งเสริมนักเรียนทุนเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน