ชื่อ-สกุล : มิสJHOANA JEAN DELA VEGA DAVA

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Science ( )

more...