ชื่อ-สกุล : มิสDAISY R. GONZALES

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : B.A. ( LICEO DE CAGAYAN UNIVERSITY )

more...