อัลบัมภาพที่ 10146    พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์แก่คณะกรรมการสภานักเรียน (งานสภานักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 9994    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามอบอาหารว่างและน้ำดื่ม แก่ศูนย์พักคอย อ.ศรีราชา (งานสัมพันธ์ชุมชน)
<< Back Next >>