อัลบัมภาพที่ 10201    ACS Hybrid Music Learning  (งานศูนย์ดนตรี)
อัลบัมภาพที่ 10199    Mini Concert ของนักเรียนแผนการเรียนสหศิลป์-ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (งานศูนย์ดนตรี)
<< Back Next >>