อัลบัมภาพที่ 9994    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามอบอาหารว่างและน้ำดื่ม แก่ศูนย์พักคอย อ.ศรีราชา (งานสัมพันธ์ชุมชน)
อัลบัมภาพที่ 9946    ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณตนของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีที่ 110 (งานสัมพันธ์ชุมชน)
<< Back Next >>