อัลบัมภาพที่ 10131    ไซบีเรีย ซู สวนสัตว์เปิด ACS (งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 10129    ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (งานการเงิน)
<< Back Next >>