อัลบัมภาพที่ 10057    นักเรียนประจำกลับเข้าที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ On-Site (งานดูแลนักเรียนประจำ)
<< Back Next >>