อัลบัมภาพที่ 10112    กิจกรรมฉลองคริสต์มาสนักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)
อัลบัมภาพที่ 10089    พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)
<< Back Next >>