อัลบัมภาพที่ 10146    พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์แก่คณะกรรมการสภานักเรียน
<< Back Next >>