อัลบัมภาพที่ 9994    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามอบอาหารว่างและน้ำดื่ม แก่ศูนย์พักคอย อ.ศรีราชา
อัลบัมภาพที่ 9946    ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณตนของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีที่ 110
<< Back Next >>