ประชาสัมพันธ์ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่มนักเรียน) และประกันสุขภาพ ( นักเรียนประจำ) ประจำปีการศึกษา 2566
(17/พฤษภาคม/2566 ::
จาก งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์)      
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
(13/พฤษภาคม/2566 ::
จาก งานดูแลนักเรียนประจำ)      
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2566
(11/พฤษภาคม/2566 ::
จาก งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์)      
เอกสารแนบรายการหนังสือ ปีการศึกษา 2566
(28/เมษายน/2566 ::
จาก งานดูแลนักเรียนประจำ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
(15/มีนาคม/2566 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยี)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
(03/มีนาคม/2566 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)      
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดพิธีมุทิตาจิต มิตรสัมพันธ์ "The Power of Love" เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 79
(03/มีนาคม/2566 ::
จาก งานระดับชั้น)      
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (แผนก MLP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(22/กุมภาพันธ์/2566 ::
จาก แผนก MLP)