[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 846 อัลบัมภาพ

No. 10094   กิจกรรมลูกเสือสำรอง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2564  
No. 10086   พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 10085   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากรุก  
No. 10084   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ  
No. 10083   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโครงการพิเศษ ในการแข่งขันฟุตบอล  
No. 10082   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตัน  
No. 10081   พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 10072   ผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิด ดร.สุมิตร เพชราวิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 10068   พิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตภราดาและฉลองหิรัญสมโภชคณะภราดา  
No. 10067   มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัย  
No. 10066   การสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. (IPST)  
No. 10065   สำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564  
No. 10064   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เข้ารับรายงานตัวกับครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14  
No. 10061   ACS Open House 2022 ระดับปฐมวัย  
No. 10060   ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่รั้วแดงขาว   
No. 10057   นักเรียนประจำกลับเข้าที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ On-Site  
No. 10056   โครงการตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากร   
No. 10048   ผู้แทนโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนายนิติ วิวัฒน์วานิช ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
No. 10043   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : อาคารเรยีนา เชลี  
No. 10042   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : อาคารมงฟอร์ต