[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 846 อัลบัมภาพ

No. 3956   เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าที่บ้านพักภราดา  
No. 3948   การประชุมติดตามการดำเนินงานละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3918   นักเรียน Gifted เรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Rosetta Stone  
No. 3905   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2557  
No. 3901   ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล HONDA RED-CHAMPIONS 2014  
No. 3896   พิธีปลงศพ ภราดากาเบรียล แมรี่ พิชิต พิทักษ์ ภราดาอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3885   พิธีรับร่างและพิธีบูชาขอบพระคุณให้แก่ ภราดาพิชิต พิทักษ์ ภราดาอาวุโสผู้ล่วงลับของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3862   นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557  
No. 3860   กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ที่แสดงการฝึกทักษะการคิดที่กำหนดให้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
No. 3855   พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน วันที่ 27 กันยายน 2557  
No. 3853   พิธีรับศพ ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน วันที่ 26 กันยายน 2557  
No. 3850   ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าที่ส่งของให้กับโรงครัว วันที่ 25 กันยายน 2557  
No. 3848   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557  
No. 3845   คณะครูรับผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ  
No. 3842   กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
No. 3835   พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ( MOU ) วันที่ 17 กันยายน 2557  
No. 3808   การนำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
No. 3807   การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่  
No. 3803   ประชุมคณะกรรมการจัดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 วันที่ 13 กันยายน 2557  
No. 3802   รับสมัครและวัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 กันยายน 2557