[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 846 อัลบัมภาพ

No. 9098   GALA DINNER " The Starry Night Party " ACS รุ่น 7356  
No. 9096   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ACS รุ่น 7356  
No. 9093   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2652  
No. 9092   One classroom One project "ACS Zero Waste Together"  
No. 9090   ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่  
No. 9084   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์  
No. 9083   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2563  
No. 9071   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มิสสรารัตน์ พิชพันธ์  
No. 9066   พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562  
No. 9054   พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
No. 9037   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์  
No. 9035   Home Coming Day 2020 ฉลองครบรอบ 75  
No. 9030   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9029   งานคืนสู่เหย้า " Home Coming Day " ฉลองครบรอบ 75 ปี  
No. 9028   พิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ  
No. 9027   การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Home Running Day” ครั้งที่ 3  
No. 9025   ประธานรุ่นและศิษย์เก่า ACS 4932 ได้เข้าพบและขอบคุณผู้อำนวยการ  
No. 9020   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียน  
No. 9014   โครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9013   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563