[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 846 อัลบัมภาพ

No. 9223   พิธีปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9222   ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9221   การอบรม เรื่อง "การเตรียมมาตรการ การป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563"  
No. 9220   ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด 19 จากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา  
No. 9219   ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
No. 9213   การเตรียมความพร้อมที่พัก ตึกเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9211   การรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9209   ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓  
No. 9208   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  
No. 9200   ตัวอยู่ไกล...แต่ใจเรียนรู้ ACS Online Classroom  
No. 9199   ACS-SEP Program  
No. 9197   ความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องเรียน STEM และ ห้องเรียน Computer  
No. 9192   ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 1/2563)  
No. 9191   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาต่อเติม Walk Way ให้กับอาคารเซนต์คาเบรียล  
No. 9190   การปรับปรุง ต่อเติม โรงผลิตน้ำดื่ม ACS ของโรงเรียน ณ โรงหนังเฉลิมกว้าง  
No. 9189   ปรับปรุงตึกอัสสัมชัญ เป็นตึกนักเรียนประจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563  
No. 9188   ปรับปรุงอาคารเซนต์ปีเตอร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนดนตรีไทย และ ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต  
No. 9187   การปรับปรุงห้องเรียน STEM และ ห้องเรียน Computer สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 9186   การปรับปรุงห้องสมุดลวสุต และสร้างห้องเรียนดนตรีสากล ระดับประถมศึกษา  
No. 9185   ขอแสดงความยินดีกับ ภราดากฤษฎา งามวงศ์ และยินดีต้อนรับ ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์