[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภายนอกศึกษาดูงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 84 อัลบัมภาพ

No. 10024   ยินดีต้อนรับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เข้ามาศึกษาดูงาน  
No. 9840   Scientist Detective Kids @ACS  
No. 9824   คณะครูจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
No. 9661   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ศึกษาดูงานห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9563   ต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา  
No. 9437   คณะสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติ  
No. 9347   การตรวจนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
No. 9266   ต้อนรับทีมวิจัยจากคณะ Graduate School of Human Sciences จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
No. 9167   ยินดีต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ  
No. 8936   ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
No. 8843   ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย  
No. 8769   ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of Nottingham Malaysia  
No. 8560   คณะพระสงฆ์และสามเณร จากสังฆมลฑลจันทบุรีเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8417   โรงเรียนเพชรพิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8275   ประชุมสัญจรคณะกรรมการศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8060   ต้อนรับคณะซิสเตอร์จากโรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี  
No. 7968   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 7761   กิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน  
No. 7669   ศึกษาดูงานศูนย์ขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
No. 7357   ประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาคมศิษย์ฯ ครั้งที่ 16