[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ (Teacher Award2563) ครูได้รับรางวัล

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 4 อัลบัมภาพ

No. 10032   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม HOMOSAPIENSAPIEN ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  
No. 10025   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 - 2565  
No. 9825   พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2563  
No. 9616   มิส ดร.สุดา มงคลสิทธิ์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  
Page: 1