ชื่อ-สกุล : ม.ปรัชญา วิชา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับชั้น , คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น )

more...