ชื่อ-สกุล : มิสอัฉราวดี ทองขาว

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : MA.TESOL ( Sheffield Hallam University )

more...