ชื่อ-สกุล : มิสจงจิตร์ ลิ้มบำรุง

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , แผนก MLP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : MA TESOL ( Sheffield Hallam University, England )

more...