ชื่อ-สกุล : มิสสมนึก สุทธิถวิล

สังกัดหน่วยงาน : ครูเกษียณอัตราจ้าง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน )

more...