อัลบัมภาพที่ 10001    บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบทุกคน
<< Back Next >>