อัลบัมภาพที่ 10168    พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ACS รุ่น 7558
อัลบัมภาพที่ 10155    รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2563
<< Back Next >>