อัลบัมภาพที่ 10203    พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
<< Back Next >>