โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสศิรินันท์ สมนาแซง
(20/เมษายน/2565 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของมารดา นางหนูจีน  แดงสมุทร  และ นางมาลีจันทร์ รุ่งสูงเนิน  
(02/เมษายน/2565 ::
จาก งานบุคลากร)      
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ ม.นิรุด แดงสมุทร
(29/มีนาคม/2565 ::
จาก งานบุคลากร)      
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ ม.ณัฐพงศ์ จำเนียรผล
(29/มีนาคม/2565 ::
จาก งานบุคลากร)      
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความยินดีกับงานมงคลสมรสมิสชุติมา พรหมมาศ
(11/มีนาคม/2565 ::
จาก งานบุคลากร)      
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสหทัยรัตน์ สำเร็จผล
(11/มีนาคม/2565 ::
จาก งานบุคลากร)      
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ ม.ถาวร เจริญเตีย
(22/กุมภาพันธ์/2565 ::
จาก งานบุคลากร)      
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสมนัสนันท์ เนื่องสมศรี
(13/มกราคม/2565 ::
จาก งานบุคลากร)