ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ขอดำเนินการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(07/กันยายน/2565 ::
จาก งานร้านค้า)      
ช้างเผือก อัสสัมศรี คว้าแชมป์ ชลบุรี ยูธ ฟุตบอล อินวิเตชั่น 2022
(20/กันยายน/2565 ::
จาก งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)      
การวางแนวทางการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และร่วมกำหนดมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)
(08/กันยายน/2565 ::
จาก งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์)      
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/4 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
(21/กรกฎาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี))      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.
(21/กรกฎาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี))      
“นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-5 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา”
(21/กรกฎาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี))      
“ศิลปะ พาเราไปในที่ที่ไม่เคยไป ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น”
(21/กรกฎาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี))      
“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก”� -เนลสัน แมนเดลา –
(21/กรกฎาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี))