ตารางและเนื้อหาสอบวัดผลกลางภาคที่ 1/2565 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP


ตารางและเนื้อหาสอบวัดผลกลางภาคที่ 1/2565 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP มีกำหนดการตามเอกสารที่แนบมา

.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบในวันที่ 2 , 4 สิงหาคม 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบในวันที่ 3 , 5 สิงหาคม 2565


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 691 ครั้ง

Keep