การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-Net


ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเล็งเห็นความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และเพื่อให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน 4 ลักษณะ ดังนี้

1. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วย

2. นำแนวข้อสอบของ สทศ. มาให้นักเรียนฝึกทำในช่วงเวลาเรียนคาบเรียนที่ 8 (15.10-16.00 น.) เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบ

3. นำทีมวิทยากรจากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงมาทบทวนบทเรียนให้แก่นักเรียนในวันอังคาร เวลา 08.30-11.30 น. (ครั้งละ 3 ชั่วโมง) จำนวน 5 ครั้ง

4. จัดสอนนอกเวลาเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. (ครั้งละ 4.30 ชั่วโมง) จำนวน 9 ครั้ง

ดังนั้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนเสริมพิเศษในวันเสาร์ตามตาราางเวลาที่กำหนดด้วย (เอกสารแนบรายละเอียดเพิ่มเติม) การเรียนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ O-NET

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-Netโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 369 ครั้ง

Keep