[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2669 อัลบัมภาพ

No. 2732   บริษัท เอบีฟู๊ด เบฟเวอร์เรจส์ จำกัด แจกนมโอวัลตินให้เด็กปฐมวัย วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556  
No. 2731   พิธีบูชาขอบพระคุณอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุตและภราดากุลชาติ จันทะโชโต วันที่ 26 สิงหาคม 2556  
No. 2729   ประชุมชมรมผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าคาทอลิกและชมรมนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 2/2556  
No. 2720   การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 2719   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส่งประกวดคลิปวีดีโอรักษ์โลกภายใต้แนวคิด คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ วันที่ 23 สิงหาคม 2556  
No. 2708   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนติวเตรียมตัวสอบ O-Net วันที่ 22 สิงหาคม 2556  
No. 2707   นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม การเรียนการสอนของระดับปฐมวัย  
No. 2700   นักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียวอบรม วันที่ 21 สิงหาคม 2556  
No. 2699   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนติว วันที่ 21 สิงหาคม 2556  
No. 2696   พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2556  
No. 2695   ลูกเสือวิสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนศิลปการป้องกันตัว วันที่ 20 สิงหาคม 2556  
No. 2689   กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2556  
No. 2688   กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9 สิงหาคม 2556  
No. 2687   พิธีบูชาขอบพระคุณ เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ วันที่ 9 สิงหาคม 2556  
No. 2686   พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญและพิธีถวายพระพร วันที่ 9 สิงหาคม 2556  
No. 2685   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ วันที่ 8 สิงหาคม 2556  
No. 2684   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 8 สิงหาคม 2556  
No. 2683   พิธีรำลึกพระคุณแม่ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย วันที่ 8 สิงหาคม 2556  
No. 2681   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 7 สิงหาคม 2556  
No. 2679   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ วันที่ 7 สิงหาคม 2556