[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 9400   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : ทดสอบการอ่านออกเสียงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
No. 9399   พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9398   แนะนำการใช้บริการห้องสมุด นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 9376   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดภราดาสามท่าน  
No. 9375   แนะนำการใช้ห้องสมุดลวสุต น้องๆ ประถมศึกษาปีที่ 1-3  
No. 9371   นักเรียนชั้นม.4-5 แผนก MLP ออกบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะทำความสะอาดหน้าโรงเรียน  
No. 9369   ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 อวยพรวันคล้ายวันเกิดแด่ ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต  
No. 9368   พิธีเสก ศูนย์ดนตรีโดนาเซียง มิวสิค เซ็นเตอร์ และเสก ห้องสมุดลวสุต  
No. 9366   พิธีบูชาขอบพระคุณสุขสำราญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต  
No. 9362   พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันอังคาร ปีการศึกษา 2563  
No. 9349   MLP Science Day  
No. 9340   พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9339   พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9335   ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีเสกอาคารและพิธีอวยพรวันเกิดภราดา  
No. 9334   ประชุมนักเรียนประจำเดือนสิงหาคมรอบที่2 ปีการศึกษา 2563  
No. 9333   Mother’s Day Speech Competition  
No. 9323   Happy Blue Day : Mommy and Me  
No. 9319   พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
No. 9316   กิจกรรมวันแม่ ระดับปฐมวัย  
No. 9315   MLP Mothers Day