[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2721 อัลบัมภาพ

No. 3806   มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดมาแนะแนวการศึกษาต่อและให้ทุนการศึกษากับนักเรียนม.6  
No. 3795   แนะแนวการศึกษาต่อม.บูรพาและม.มหิดลให้กับนักเรียนชั้นม.6  
No. 3792   โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนเเห่งชาตินานาชาติ ครั้งที่7  
No. 3788   การแข่งขันฟุตบอล ACS CUP 2014 รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 14 ปี วันที่ 9 กันยายน 2557  
No. 3785   งานสัปดาห์ห้องสมุดลวสุต ตึกโดนาเซียง  
No. 3777   งานสัปดาห์ห้องสมุดตึกเทโอฟาน วันที่ 3-5 กันยายน 2557  
No. 3776   งานสัปดาห์ห้องสมุดตึกเซนต์แมรี่ กับกิจกรรม เป่าปิงปอง และบิงโกคณิตศาสตร์ (4-5 ก.ย. 57)  
No. 3773   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตึกเซนต์หลุยส์  
No. 3772   กลุ่มสาระฯการงานพื้นฐานอาชีพฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยลงมือปฏิบัติจริง  
No. 3771   กิจกรรม English on the road 2014  
No. 3770   ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 5 กันยายน 2557  
No. 3768   ประชุมคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นปฐมวัย วันที่ 5 กันยายน 2557  
No. 3761   งานสัปดาห์ห้องสมุดตึกเซนต์เมรี่ กับกิจกรรมสนุกๆวันแรก "หมวกย้ายแปรง"  
No. 3759   ประชุมครูมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 6/2557  
No. 3749   คณะครูและนักเรียน แผนก MLP ร่วมฟังธรรมเทศนา  
No. 3746   พิธีประดับป้ายสภานักเรียนและติดเข็มกรรมการนักเรียน วันที่ 1 กันยายน 2557  
No. 3745   การสอบ Recital ของนักเรียนศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3738   งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดา เลอชัย ลวสุตและภราดากุลชาติ จันทะโชโต วันที่ 29 สิงหาคม 2557  
No. 3737   การเตรียมความพร้อมในการสอบตามรูปแบบของPISA  
No. 3735   อนุบาลจัดกิจกรรม OPEN HOUSE วันที่ 29 สิงหาคม 2557