[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2704 อัลบัมภาพ

No. 3825   เลี้ยงขอบคุณนักเรียนต้อนรับและนักขับ  
No. 3824   คณะครูคาทอลิกเข้าร่วมประชุมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมครูคาทอลิก  
No. 3823   ฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง Assumption College Sriracha และ Seoul Council รุ่น 13 ปี รุ่น 15 ปี  
No. 3806   มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดมาแนะแนวการศึกษาต่อและให้ทุนการศึกษากับนักเรียนม.6  
No. 3795   แนะแนวการศึกษาต่อม.บูรพาและม.มหิดลให้กับนักเรียนชั้นม.6  
No. 3792   โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนเเห่งชาตินานาชาติ ครั้งที่7  
No. 3788   การแข่งขันฟุตบอล ACS CUP 2014 รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 14 ปี วันที่ 9 กันยายน 2557  
No. 3785   งานสัปดาห์ห้องสมุดลวสุต ตึกโดนาเซียง  
No. 3777   งานสัปดาห์ห้องสมุดตึกเทโอฟาน วันที่ 3-5 กันยายน 2557  
No. 3776   งานสัปดาห์ห้องสมุดตึกเซนต์แมรี่ กับกิจกรรม เป่าปิงปอง และบิงโกคณิตศาสตร์ (4-5 ก.ย. 57)  
No. 3773   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตึกเซนต์หลุยส์  
No. 3772   กลุ่มสาระฯการงานพื้นฐานอาชีพฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยลงมือปฏิบัติจริง  
No. 3771   กิจกรรม English on the road 2014  
No. 3770   ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 5 กันยายน 2557  
No. 3768   ประชุมคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นปฐมวัย วันที่ 5 กันยายน 2557  
No. 3761   งานสัปดาห์ห้องสมุดตึกเซนต์เมรี่ กับกิจกรรมสนุกๆวันแรก "หมวกย้ายแปรง"  
No. 3759   ประชุมครูมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 6/2557  
No. 3749   คณะครูและนักเรียน แผนก MLP ร่วมฟังธรรมเทศนา  
No. 3746   พิธีประดับป้ายสภานักเรียนและติดเข็มกรรมการนักเรียน วันที่ 1 กันยายน 2557  
No. 3745   การสอบ Recital ของนักเรียนศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญศรีราชา