[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2669 อัลบัมภาพ

No. 3687   การสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ แผนก MLP  
No. 3685   ทดสอบแข่งขันวัดความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ  
No. 3679   กิจกรรมงานแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่ 7 สิงหาคม 2557  
No. 3676   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ แนะนำการจัดทำวิจัยชั้นเรียน  
No. 3675   กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตึกโดนาเซียง วันที่ 8 สิงหาคม 2557  
No. 3674   กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล วันที่ 8 สิงหาคม 2557  
No. 3672   พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญและพิธีถวายพระพร วันที่ 8 สิงหาคม 2557  
No. 3671   เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันโต้สาระวาที ระดับมัธยมศึกษาโลก ครั้งที่ 26  
No. 3670   กิจกรรมวันแม่ ตึกเซนต์หลุยส์  
No. 3667   ผลการแข่งขันรายการ “อัสสัมชัญศรีราชา เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ 2014” ฉลอง 70 ปี  
No. 3663   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฟังแนะแนว วันที่ 7 สิงหาคม 2557  
No. 3661   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แผนกปฐมวัย  
No. 3648   บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย  
No. 3647   ผลงานของนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม Flora for you  
No. 3637   มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการพูดในหัวข้อ "อัสสัมชัญศรีราชาต้านยาเสพติด"  
No. 3628   กิจกรรมนิทานสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557  
No. 3626   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 13 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  
No. 3616   ตรวจสุขภาพครูและผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 กรกฎาคม 2557  
No. 3615   ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 24 กรกฎาคม 2557  
No. 3612   ห้องสมุดเซนต์เมรี่ กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “Rally Library” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2557