[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 4002   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาลรอบชิง วันที่สี่  
No. 3999   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล วันที่สาม  
No. 3997   ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต ปี 2557  
No. 3994   ร่วมพิธีลงนามร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อำเภอศรีราชา กับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3993   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล วันที่สอง  
No. 3989   มอบรางวัลให้กับนักเรียนในการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13  
No. 3988   กิจกรรมการแข่งขันนอกตารางกรีฑาสีอนุบาลวันแรก ประจำปีการศึกษา2557 แผนกปฐมวัย  
No. 3984   พิธีบูชาขอบพระคุณ ชมรมครูคาทอลิก "ประจำเดือนพฤศจิกายน"  
No. 3978   การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  
No. 3976   ประชุมครูระดับประถมศึกษา(โดนาเซียง) การเตรียมงานราตรีสัมพันธ์  
No. 3970   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดตึกเซนต์เมรี่ “มหัศจรรย์เลขนำโชค”  
No. 3966   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว GAT  
No. 3965   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมาให้การแนะแนวเรียนต่อ  
No. 3964   มอบรางวัล  
No. 3963   ประชุมสรุปแบบแปลนอาคารเรียนมัธยม 5 ชั้น  
No. 3959   การประชุมอบรมนักเรียนตึกเซนต์เมรี่  
No. 3958   ประชุมครูระดับมัธยมต้น การเตรียมงานราตรีสัมพันธ์  
No. 3955   ประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน  
No. 3951   กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
No. 3947   กิจกรรมชุมนุมStack ตึกโดนาเซียง