[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 4080   นักเรียนร่วมพิธีอวยพรวันคริสต์มาสและปีใหม่แด่คณะภราดาและคณะครู วันที่ 24 ธันวาคม 2557  
No. 4073   การประกวดถ้ำพระกุมาร ตึกโดนาเซียง  
No. 4056   บรรยากาศการสอบกลางภาค ของนักเรียนตึกโดนาเซียง  
No. 4055   กิจกรรม “โป่งแตกแจกความรู้ วันคริสต์มาส”  
No. 4047   ละครกำเนิดพระเยซู สำหรับน้องอนุบาล  
No. 4046   ประชุมครูแผนกปฐมวัยประจำเดือนธันวาคม  
No. 4041   นักเรียนชั้นอนุบาล 1/4 มาดูงานที่ห้องวารสาร เกี่ยวกับการจัดทำวารสารทิวสน วันที่ 16 ธันวาคม 2557  
No. 4039   ประชุมครูมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 9/2557  
No. 4036   กิจกรรม ACS-PTA Family Rally ครั้งที่ 11 เส้นทาง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - หัวหิน วันที่ 13- 14 ธันวาคม 2557  
No. 4035   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557  
No. 4033   การแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2557  
No. 4027   การนิเทศการสอนเดือนธันวาคม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
No. 4024   กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (Living Library)  
No. 4022   แผนกปฐมวัย ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
No. 4021   พิธีมิสซาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล วันที่ 9 ธันวาคม 2557  
No. 4017   แผนกปฐมวัยทำความสะอาดตึก ป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย  
No. 4010   ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557  
No. 4009   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  
No. 4008   พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
No. 4006   ฝ่ายวิชาการ สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 (รอบนักเรียนปัจจุบัน) ที่จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558