[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2728 อัลบัมภาพ

No. 4249   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4248   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 6851ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4246   ผอ.ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนMLP ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4245   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4244   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4240   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4239   พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดภาคเรียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4237   ประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4236   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4228   ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 4225   ประชุมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4221   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม MLP รับวุฒิบัตร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4219   กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4218   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม SEP รับวุฒิบัตร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4212   พิธีปิดกิจกรรม ออร์แกไนซ์เกมส์ ของนักเรียนประจำ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4205   ชมการแสดง หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4200   คัดตัวนักกีฬาฟุตบอล เข้าโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4193   งานเลี้ยงสังสรรค์..วันคืนสู่เหย้า HOME COMING DAY 2015 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4192   พิธีประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  
No. 4191   มอบเกียรติบัตร กิจกรรมงานห้องสมุด แผนกปฐมวัย