[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 4323   กิจกรรม summer ระดับประถมศึกษา  
No. 4322   พิธีแสดงตัวเป็นพุทธมามกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
No. 4319   ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
No. 4315   การสาธิตการเล่นครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แผนก MLP  
No. 4312   กิจกรรมซัมเมอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 4309   โครงการฝึกสมรรถภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
No. 4306   ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นม.4-5 ปีการศึกษา 2557  
No. 4305   บรรยากาศค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 2558  
No. 4300   กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
No. 4299   กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558  
No. 4297   งานห้องสมุดจัดแสดงหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี  
No. 4295   กิจกรรม Brain Innovation  
No. 4287   บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก  
No. 4285   กิจกรรม Summer แผนก MLP  
No. 4283   วันเปิดเรียนอัสสัมชัญศรีราชาค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน '58 แผนกปฐมวัย  
No. 4282   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558  
No. 4281   กิจกรรม SUMMER ตึกโดนาเซียง  
No. 4273   คณะครูมัธยมต้นมอบดอกไม้อำลาและขอบคุณแด่ครูที่ลาออกจากโรงเรียน  
No. 4264   ประ ชุมครูปิดปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 มีนาคม 2558  
No. 4261   การประกวดสวนถาด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1