[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 688 อัลบัมภาพ

No. 6737   กีฬาอนุบาล ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 17  
No. 6720   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานำลูกเสือวิสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ประจำปี 2560 ทำกิจกรรมจิตอาสา และช่วยเหลือสังคม  
No. 6707   ประกวดทักษะภาษาจีน  
No. 6651   การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACS Charity Bowling 2017  
No. 6615   สำรวจสถานที่เข้าค่ายพักแรม ป.4 - ม.3 ปีการศึกษา 2560  
No. 6580   ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.พรลภัส แฉล้มไธสง  
No. 6568   รางวัลชนะเลิศรายการ S.G. Acoustic Guitar Competition 2017  
No. 6552   นักเรียนชั้น ม.6 เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่17ส.ค.60  
No. 6547   กลุ่มสาระศิลปะพานักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
No. 6538   มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครพนม ของแผนกปฐมวัย  
No. 6529   พิธีเปิด โครงการ "ทัศนศึกษา" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6528   พิธีเปิดโครงการ "ทัศนศึกษา" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6514   กิจกรรมพักกลางวันระดับป.1-3  
No. 6513   ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2 พิพิธภัณฑ์ยางพาราและพิพิธภัณฑ์Teddy Island  
No. 6490   การประกวดดนตรีสากล "ตามรอยอัครศิลปิน"  
No. 6488   นักเรียนตึกราฟาแอลไปทัศนศึกษา " ตลาดน้ำ ๔ ภาค "  
No. 6460   ใบประกาศแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออก-ภาคกลาง ครั้งที่ 17  
No. 6457   FSG Concert 2017  
No. 6455   หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
No. 6415   โครงการเยาวชนสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ 2560