[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 716 อัลบัมภาพ

No. 9208   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  
No. 9200   ตัวอยู่ไกล...แต่ใจเรียนรู้ ACS Online Classroom  
No. 9199   ACS-SEP Program  
No. 9197   ความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องเรียน STEM และ ห้องเรียน Computer  
No. 9192   ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 1/2563)  
No. 9191   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาต่อเติม Walk Way ให้กับอาคารเซนต์คาเบรียล  
No. 9190   การปรับปรุง ต่อเติม โรงผลิตน้ำดื่ม ACS ของโรงเรียน ณ โรงหนังเฉลิมกว้าง  
No. 9189   ปรับปรุงตึกอัสสัมชัญ เป็นตึกนักเรียนประจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563  
No. 9188   ปรับปรุงอาคารเซนต์ปีเตอร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนดนตรีไทย และ ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต  
No. 9187   การปรับปรุงห้องเรียน STEM และ ห้องเรียน Computer สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 9186   การปรับปรุงห้องสมุดลวสุต และสร้างห้องเรียนดนตรีสากล ระดับประถมศึกษา  
No. 9185   ขอแสดงความยินดีกับ ภราดากฤษฎา งามวงศ์ และยินดีต้อนรับ ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  
No. 9184   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามอบข้าวสารจำนวน 190 ถุงให้กับพนักงานโรงเรียน  
No. 9183   การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารเซนต์เมรี่  
No. 9182   การจัดหนังสือและแบบเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายในปีการศึกษา 2563  
No. 9181   ทำความสะอาด และปรับปรุงส่วนต่างๆภายในโรงเรียน  
No. 9180   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความยินดีกับนายอำเภอศรีราชาคนใหม่  
No. 9178   แสดงความอาลัยกับการจากไปแก่บิดา​ของมาสเตอร์ศิริวัฒน์​ บัวคำสี  
No. 9175   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563  
No. 9173   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID – 19 ในวันวัดตัวตัดชุดนักเรียน