[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2704 อัลบัมภาพ

No. 5102   กิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีน แผนกปฐมวัย  
No. 5094   พิธิปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6  
No. 5090   ประชุมเตรียมจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ครบ 72 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5084   กิจกรรม Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
No. 5083   กิจกรรมค่ายลูกเสือ Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5081   การคัดเลือกตัวนักกีฬาโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5078   ประชุมคณะกรรมดำเนินงานเตรียมความพร้อมงานประกาศเกียรติคุณฯ และ "วันคืนสู่เหย้า" ปีการศึกษา 2558  
No. 5073   การแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
No. 5071   พิธีบูชาขอบพระคุณและเสกอาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5057   การประชุมจัดเตรียมงานประชุมเซอร์ร่าเอเชี่ยน ครั้งที่ 18  
No. 5054   ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับปฐมวัย  
No. 5047   งานสานใยสายสัมพันธ์วันครู 3 โรงเรียน (3 ดาวบูรพา) ปีการศึกษา 2558  
No. 5041   โครงการสอบวัดคุณภาพฯ ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (FSG , FSGST) ปีการศึกษา 2558  
No. 5034   กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถม - มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5033   กิจกรรมวันเด็ก แผนกปฐมวัย  
No. 5031   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ/ศุกร์ต้นเดือน วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559  
No. 5027   พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
No. 5022   วันคริสต์มาสพนักงานและครอบครัวพนักงาน ปีการศึกษา 2558  
No. 5021   กิจกรรมคริสต์มาส ระดับปฐมวัย  
No. 5015   วันคริสต์มาสครูและครอบครัวครู ปีการศึกษา 2558