[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2728 อัลบัมภาพ

No. 5177   มอบรางวัลยอดนักอ่าน และนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลห้อง  
No. 5176   คณะกรรมการห้องเรียนขงจื่อ เเนะนำเเนวทางการจัดตั้งห้องเรียนขงจื่อ  
No. 5172   งานเลี้ยงปิดกิจกรรมการเล่นกีฬาออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา2558  
No. 5169   มอบเกียรติบัตร "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน" นักเรียน MLP  
No. 5167   ตึกนี้ดีมีวินัยใส่ใจความสะอาด  
No. 5165   พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted  
No. 5159   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558  
No. 5156   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5152   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมต่างๆ แผนกปฐมวัย  
No. 5151   มอบเกียรติบัตร "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน" นักเรียน ม.3  
No. 5149   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมต่างๆ ห้องสมุดระดับชั้นม.ต้น-ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5148   การประชุมคณะกรรมการ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและครูดีเด่นในโอกาสจัดทำหนังสือที่ระลึก 72 ปี  
No. 5147   ประชุมเตรียมความพร้อม  
No. 5142   กิจกรรมปลูกต้นกล้าสัญจรระดับอนุบาล  
No. 5135   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ  
No. 5132   เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนระดับปฐมวัย  
No. 5131   แผนกปฐมวัย ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  
No. 5128   งาน "วันคืนสู่เหย้า" ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5121   พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5115   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ( Walk Rally ) แผนกปฐมวัย