[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 5142   กิจกรรมปลูกต้นกล้าสัญจรระดับอนุบาล  
No. 5135   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ  
No. 5132   เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนระดับปฐมวัย  
No. 5131   แผนกปฐมวัย ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  
No. 5128   งาน "วันคืนสู่เหย้า" ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5121   พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5115   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ( Walk Rally ) แผนกปฐมวัย  
No. 5114   กิจกรรม Leicester city Football Clinic ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธ์สยาม  
No. 5111   กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน  
No. 5106   นักเรียนชุมนุมชั้น ม.ต้นเข้ารับการอบรมการทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง  
No. 5105   ประชุมรับทราบข่าวสาร  
No. 5102   กิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีน แผนกปฐมวัย  
No. 5094   พิธิปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6  
No. 5090   ประชุมเตรียมจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ครบ 72 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5084   กิจกรรม Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
No. 5083   กิจกรรมค่ายลูกเสือ Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 5081   การคัดเลือกตัวนักกีฬาโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5078   ประชุมคณะกรรมดำเนินงานเตรียมความพร้อมงานประกาศเกียรติคุณฯ และ "วันคืนสู่เหย้า" ปีการศึกษา 2558  
No. 5073   การแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
No. 5071   พิธีบูชาขอบพระคุณและเสกอาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา