[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 716 อัลบัมภาพ

No. 9241   การตรวจติดตามมาตรการป้องกันฯ โดยศึกษาธิการภาค 8  
No. 9238   ประชุมคณะกรรมการจุดคัดกรอง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในวันเปิดเรียน (วันแรก)  
No. 9237   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบหน้ากากผ้าให้กับคณะภราดา คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน  
No. 9236   Welcome Back To School  
No. 9234   โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ซักซ้อมความเข้าใจ และตรวจความพร้อมจุดคัดกรองของแต่ละอาคารเรียน  
No. 9233   บรรยากาศการกลับเข้าที่พัก ของนักเรียนประจำ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 9232   บรรยากาศการกลับเข้าที่พัก ของนักเรียนประจำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 9231   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563  
No. 9230   ประชุมครูชาวต่างประเทศ เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19  
No. 9228   ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.)  
No. 9227   ยินดีต้อนรับ พ.อ.ณฐกร วัชรประทีป ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.14 พร้อมคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มวันอังคาร  
No. 9224   ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่1/2563  
No. 9223   พิธีปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9222   ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9221   การอบรม เรื่อง "การเตรียมมาตรการ การป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563"  
No. 9220   ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด 19 จากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา  
No. 9219   ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
No. 9213   การเตรียมความพร้อมที่พัก ตึกเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9211   การรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9209   ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓