[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2728 อัลบัมภาพ

No. 6095   พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 6092   ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ ชั้น ม. 1  
No. 6091   พิธีเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 6089   บรรยากาศการเปิดกิจกรรมการเรียนการสอน Summer ภาคฤดูร้อน วันแรก  
No. 6088   ภาพบรรยากาศการย้ายเข้าหอพักก่อนเปิด Summer ภาคฤดูร้อน  
No. 6077   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2559  
No. 6076   กีฬาสีครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6075   อบรม "ค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา"  
No. 6074   ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมปิดภาคเรียนการศึกษา 2559  
No. 6062   ค่ายพิธีเปิดอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6057   พิธีมอบวุฒิบัตรอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 6041   ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 7053  
No. 6040   ภาพบรรยากาศการรับวุฒิฯ ระดับชั้น อ.3และ ม.6  
No. 6035   มอบของที่ระลึกให้กับนิสิตฝึกสอนระดับมัธยมศึกษา  
No. 6034   กิจกรรมคณิตคิดเร็ว โดยใช้เวลาช่วงพักกลางวัน  
No. 6031   CRFR Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
No. 6029   การเเลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  
No. 6028   พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 6027   พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น ครูดีในดวงใจและเหรียญรางวัลต่างๆ  
No. 6026   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559