[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ แจ้งผลการดำเนินการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 134 อัลบัมภาพ

No. 3404   ฝ่ายอาคารสถานที่จัดเตรียมสถานที่จัดงานพิธีวันไหว้ครู  
No. 3402   วางระบบ Network ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 3400   ประมวลภาพกิจกรรมชุมนุมในคาบ 7 แผนก MLP  
No. 3397   ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3395   ฝ่ายอาคารสถานที่ เตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
No. 3394   ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2557  
No. 3392   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ  
No. 3389   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน วันที่ 6 มิถุนายน 2557  
No. 3387   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 4 มิถุนายน 2557  
No. 3384   การตรวจติดตามอาหารนักเรียนระดับปฐมวัย  
No. 3380   การตรวจระบบถังแก๊สของโรงเรียน  
No. 3379   การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าอาคารโภชนาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 3377   ฝ่ายอาคารสถานที่จัดเตรียมหอประชุมหลุยส์ ชาแนลเพื่อต้อนรับผู้บริหารและวิทยากรจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
No. 3369   การประชุมคณะกรรมการงานวิชาการครั้งที่ 2/2557  
No. 3366   ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงเสริมรั้วกำแพงโรงเรียนด้านข้างให้สูงขึ้น  
No. 3365   ฝ่ายบริการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย และจัดรายการ ACS Radio ณ โภชนาคาร  
No. 3363   ฝ่ายบริการประชุมร้านค้าจำหน่ายอาหารที่โภชนาคาร  
No. 3362   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ครั้งที่ 1/2557  
No. 3359   ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
No. 3356   ประชุมเจ้าหน้าที่ตึกดูแลนักเรียนประจำ