[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 6722   พิธีจุดเทียนน้อมอธิษฐานจิตอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
No. 6710   การห่อเกี๊ยวจีน  
No. 6709   กิจกรรมวันวิชาการ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
No. 6708   English online  
No. 6706   นิทรรศการศิลปะในงานวันวิชาการสัมพันธ์  
No. 6704   ส่งท้ายก่อนสอบ 1/2560 กับกิจกรรมดีๆ "ที่คั่นหนังสือแสนสวย" ของห้องสมุดประถม  
No. 6702   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม SDQ  
No. 6701   อ.2/2 เรียนรู้แบบ Project Approach มาค้นคว้าหาความรู้ที่ห้องสมุด  
No. 6700   พี่มัธยมมาแนะนำเทคนิคกีฬาชักเยอร์ให้น้อง ระดับปฐมวัย  
No. 6698   รายการ ฟุตบอล 7 คน  
No. 6696   กิจกรรม MLP English Talent Show 2017  
No. 6688   กิจกรรมโครงการนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย  
No. 6686   โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2560  
No. 6669   งานวิชาการอนุบาล FAIR แผนกปฐมวัย  
No. 6668   งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6667   การแข่งขันวิชาการ "วิชาการสัมพันธ์ " แผนกปฐมวัย  
No. 6665   วันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2560  
No. 6664   กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ประชุมครูในการเตรียมความงานวิชาการ  
No. 6662   แข่งขันคณิตคิดเร็ววันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2560  
No. 6654   หน่วยการเรียนรู้ "ท้องถิ่นศรีราชาและของดีชลบุรี" ระดับชั้นอนุบาล 3