[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2704 อัลบัมภาพ

No. 6936   นิเทศการสอนคุณครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6934   กรีฑาสีอนุบาล ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2560  
No. 6933   มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 6925   เตรียมจัดงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสและงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาส 2017 ของนักเรียนประจำ  
No. 6924   งานเลี้ยงคริสต์มาสนักเรียนประจำ  
No. 6923   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 6921   การแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรี ปีการศึกษา 2560  
No. 6909   การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 6897   การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2560  
No. 6896   ประชุมพิจารณาระบบ e-Library  
No. 6885   กิจกรรม Fill Full Fun ของกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
No. 6884   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "จุลสารอ่านสนุก"  
No. 6882   อ.3A มาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง "เต่า" ที่ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 6876   ประชุมครู กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  
No. 6874   กิจกรรมนิทรรศการ "ตามรอยเท้าพ่อ" แผนกปฐมวัย  
No. 6869   มหกรรมคอนเสิร์ตสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (1)  
No. 6852   ศุกร์หรรษากับ "ปานามาแดนซ์" ห้องสมุดประถม  
No. 6851   พิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
No. 6845   สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  
No. 6844   MLP SEAMO