[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2728 อัลบัมภาพ

No. 7022   งานปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่และงานราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา แผนกปฐมวัย  
No. 7014   เตรียมความพร้อมสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO)  
No. 7011   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องระยะทางกับการกระจัด โดยใช้กิจกรรมรถแข่งพลังงานลม (STEM)  
No. 7009   ประชุมประจำเดือนมกราคม แผนกปฐมวัย  
No. 7007   เตรียมสอบ cambridge ณ ตึกเซนต์แมรี่  
No. 7005   อบรม crossword  
No. 7001   พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “Assumption Cup” ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  
No. 7000   พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “Assumption Cup” ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  
No. 6997   บรรยากาศในการส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าข้อมูล ของชั้น ป.1  
No. 6992   ครูผู้สอนแผนกปฐมวัย รับการประเมินครูดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ  
No. 6987   กิจกรรมวันเด็ก ตึกโดนาเซียง ในวันที่ 12 ม.ค.2561  
No. 6985   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ตึกโดนาเซียง จัดกิจกรรมแข่งขันบิงโก  
No. 6984   กิจกรรมแข่งขัน 4-star โดยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6983   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ตึกเซนแมรี่ จัดกิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว  
No. 6982   การนิเทศการสอนครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ในช่วงวันที่ 1 - 15 ม.ค 2561  
No. 6974   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เลขคณิตพิขิตสมองเสื่อม"  
No. 6973   กิจกรรมวันเด็ก แผนกปฐมวัย  
No. 6958   กิจกรรมฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวบุคลากรอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6956   สวัสดีปีใหม่กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บิงโกความรู้" ห้องสมุดระดับประถม  
No. 6955   คณะกรรมการประชุมพิจารณาบุคลากรดีเด่น ครั้งที่ 1/2561